Fotos cedidas por:
Tucho Plaza
Luis Teira
Eduardo Iglesias
Gustavo Llovo

   
     
   

Asociación Cultural "R. e I. Cofradía da Dorna"
Apartado de Correos 16 - Ribeira (A Coruña)