Dende 1993, ano no que se constitue a Escola de Vela, véñense desenrolando cursiños continuados e sen interrupción, nos que aqueles que desexen aprende-lo arte de navegación en dorna a vela poden disfrutalo nas embarcacións que a Real e Ilustre Cofradía da Dorna veu recuperando dende entón.

No ano 1992 constrúese e bótase a Virxe do Carme, primeira dorna de tipo Xeiteira en percorre-la Ría de Arousa dende facía lustros. Convirteuse no emblema mariñeiro da Cofradía da Dorna, xa que a súa imponente maxestuosidade sobre as augas da ría invitaba a ser obxeto de miradas.

Logo chegaron a Arroutada, unha dorna de tipo Trasmalleira de 9 cuartas e destinada ás regatas que hoxe en día celébranse nos portos tradicionalmente 'dorneiros'. Pola súa maniobrabilidade e velocidade sempre acadou bos postos nas regatas nas que participou.

No ano 1997 a dorna tipo Nai amarra por primeira vez no porto de Ribeira pasando a se-la mais grande das dornas da Cofradía e a mais vistosa.

Complétase a flota no ano 1998 con outra dorna Xeiteira: Jalerna; que permitirá formar a mais alumnos polas especiais características destas embarcacións para a navegación.

Dende a Escola de Vela estamos esperando a que te subas a unha das nosas embarcacións: ¿anímaste?.

Asociación Cultural "R. e I. Cofradía da Dorna"
Apartado de Correos 16 - Ribeira (A Coruña)