A Escola de Vela ten habilitado un Caderno de Bitácora virtual no que os navegantes recollen as súas experiencias nas xeiras e nos cursos, si queres leer o diario só tes que picar aquí ou teclear na dirección do teu navegador: http://dorna.blogsome.com/

Asociación Cultural "R. e I. Cofradía da Dorna"
Apartado de Correos 16 - Ribeira (A Coruña)