VI CARREIRA CAMPO A TRAVÉS DO CORGO-CORRUBEDO
INTEGRADA NO V CIRCUITO CONCELLO DE RIBEIRA DE CARREIRA POPULARES
(Información e regulamento do circuito en www.riveira.es)

Día: 5 de maio do 2012
Hora: 17.30 h.
Saída e chegada: Teira-Corrubedo
Información e inscricións: Real e Ilustre Cofradía da Dorna
Páxina web oficial: www.cofradíadadorna.com
E-mail: corgo@cofradiadadorna.com

A VI CARREIRA CAMPO A TRAVÉS DO CORGO-CORRUBEDO organizada polo Concello de Ribeira e pola asociacion cultural “Real e Ilustre Cofradía da Dorna” de Ribeira , ca colaboración dos veciños de Teira e moitos amigos máis, celebrarase o 5 de Maio do 2012 ás 17.30 horas. A proba estará suxeita ó seguinte:

REGULAMENTO XERAL

1. A saída darase no lugar de Teira-Corrubedo, ás 17.30 horas. 

2. Os atletas deberán situarse na zona de saída 10 minutos antes do comenzo da proba.

3. O percorrido desenrolarase sobre un circuito con piso básicamente de terra, herba e area, e será de 9.300 mts. aprox. debidamente sinalizado.
A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido. Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer, asi como a todos aqueles que corran sin dorsal. A organización, nun punto determinado do percorrido, establecerá un control para retirar a todolos participantes sin dorsal.
Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.  

4. Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.

5. Avituallamento intermedio no kilómetro 7 aprox.  Instalaranse recipientes para depositar as botellas valeiras, sendo obrigatorio o seu uso.

6. A tódolos/as participantes facilitaráselle un dorsal, que deberán levar en lugar visible ata o remate da carreira, sendo descalificado o corredor que chegue sen dorsal. 

7. Todo aquel atleta que no kilómetro 5 faga un tempo superior os 36 minutos queda descalificado e fora da proba.  

8. As incripcións faranse únicamente dende a web de championchipnorte http://www.championchipnorte.com/. O prezo da inscripción ven sinalado no regulamento do Circuito de Carreiras Populares de Ribeira, 8 euros para as 4 probas e 3 euros por probas individuais.
A IDADE MÍNIMA É DE DAZAOITO ANOS. A ORGANIZACIÓN PODE PEDIR A DOCUMENTACIÓN DE CALQUER ATLETA PARA COMPROBAR OS DATOS.
NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS O DÍA DA PROBA NIN A PARTICIPACIÓN DE CORREDORES SEN DORSAL 

RETIRADA DE DORSAIS: 

O mesmo día da proba en Teira, entre as 16:00 h. e 17:15 h. ata 15 minutos antes do inicio.

9. Crease unha modalidade de parellas (mixto, muller-home). As parellas teñen que completar o percorrido xuntas, quedando eliminadas todas aquelas parellas que incumplan esta norma.
A saida vai ser a mesma hora que a carreira absoluta, podendo a organización retrasar quince minutos a saida desta modalidade si o número de inscritos fan convinte esta modificación horaria.

10. Trofeos:
Recibirán trofeo os vintecinco primeiros homes.
As cinco primeiras mulleres.
As cinco primeiras parellas.
A carreira esta integrada no V CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES DO CONCELLO DE RIBEIRA,polo tanto todo-los participantes puntúan para a clasificación final xeral do mencionado circuito. 
11. CALQUER TIPO DE RECLAMACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA INMEDIATAMENTE DESPOIS DO REMATE DA PROBA PARA NON ENTORPECE-LO DESENVOLVEMENTO DA MESMA E SERÁ NECESARIO XUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE A IDADE E A CONDICIÓN DOS ATLETAS PARA PODER ACCEDER ÓS PREMIOS. 

12. No Polideportivo municipal de Sirves-Olveira (situado a 3 kms de Teira), os atletas terán a súa disposición vestiarios e duchas 

13. A asociación “Real e Ilustre Cofradía da Dorna” non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira. A organización aconsella ter un seguro de accidentes.

14. O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.

Descalificarase a toda aquela persoa que non cumpla o presente regulamento, non complete a totalidade do percorrido, transite por fora dos camiños marcados, non manteña unha actitude de respeto cara o medio ambiente e os membros da organización, tire botellas de auga fora dos recipientes preparados para elo ou incumpla a súa obriga de auxiliar a un participante que o solicite.

 

 

Asociación Cultural "R. e I. Cofradía da Dorna"
Apartado de Correos 16 - Ribeira (A Coruña)